Båfipac - förpackningslösningar med personlig service

Båfipac gruppbildBåfipac är ett förpackningsbolag med basen i Bredaryd, Småland. Vi på Båfipac vill förena det lilla företagets personliga service med det stora företagets resurser.

Kontakten med oss är rak och enkel. Vi är tillräckligt små för att kunna agera snabbt och flexibelt. Genom vår egenproduktion kan vi ta fram unika serier wellpapplådor på kort varsel. Samtidigt är vi oberoende och fria att välja leverantörer för enskilda produkter utifrån bästa pris och kvalité. Från lagret kan vi erbjuda ett av marknadens bredaste lagersortiment - färdigt för direktleverans.

Förpackningsbranschen är en djungel av produkter och leverantörer. Här vill vi på Båfipac vara din guide. Tillsammans har vi fem över hundra års erfarenhet. Vi skräddarsyr förpackningslösningar efter dina behov. Ibland innebär det att konstruera något helt nytt, ibland att skapa den optimala förpackningen från lagersortiments cirka 2000 produkter. Målet är detsamma - att tillsammans hitta den lösning som totalt sett är mest lönsam för dig som kund. Lönsamma kunder är glada kunder, som finns kvar och kommer tillbaka.

Bakgrunden till dagens Båfipac

Åke Ignell startade för 20 år sedan ett förpackningsbolag i Älmhult, Småland. Inspirerad av ett, inte helt okänt, möbelföretag tog Åke initialerna från sitt namn: Bernt, Åke, Folke, Ignell. Båfipac var fött. Från att i början mest leverera förpackningar till möbel- och inredningsföretag runt Älmhult, breddades sortimentet och den geografiska spridningen av kunder. 

Kännetecknet för Båfipac har dock hela tiden varit densamma - personlig service och hög servicenivå.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.