Båfipac, bandningsverktyg

Bandningsverktyg och bandningsmaskiner

För att banda effektivt behövs bra bandningsverktyg eller bandningsmaskin. När volymen är mindre fungerar ett manuellt bandningsverktyg bra. Vid lite större volymer underlättas arbetet betydligt med batteridrivna handverktyg.

När sträckningen är klar svetsar verktyget ihop banden. Svetsskarven klarar cirka 70-80% av bandets styrka. En fördel med handverktygen är att de kan användas till bandning av olika typer av förpackningar och pallar. Sträckningen är ställbar på bandningsverktygen så att den också passar mjukare material. För att enkelt kunna flytta bandrullarna kan man använda en avrullarvagn.

Bandningsverktyg för stålband

För att sträcka och klippa stålband används ett stålbandningsverktyg. När sträckningen är klar stansas en låsning in i bandet och låser bandet istället för plombförslutning. Stålband används framförallt vid riktigt tungt gods.

Bandningsmaskiner för lådor

Om man försluter mindre lådor med bandning så kan en halvautomatisk bandningsmaskin vara praktisk. Dessa har låg ingångskostnad och kan vara lönsamma redan vid små volymer. När volymerna ökar kan du uppgradera till en halvautomatisk eller helautomatisk bandningsmaskin. Vi kan också hjälpa till som rådgivare vid projektering av större bandningslinjer.