Båfipac, egen produktion av lådor

Egenproduktion av lådor

Boxess har tillgång till egenproduktion av wellpappslådor.

Härigenom kan vi agera snabbt och flexibelt också när kunder behöver leverans av lådor och wellinreden som inte finns i lagersortimentet.

Maskinparken är mycket flexibel och passar både för små och stora serier i wellpapp. Genom vår egenproduktion kan vi snabbt väga fördelar och nackdelar mellan olika konstruktionsförslag och jämföra det med artiklar ur vårt lagersortimentet. Vi kan på så sätt skapa den mest lönsamma förpackningslösningen för just er.