Båfipac, förpackningsanalys

Förpackningsanalys

Tillsammans har vi på Boxess över hundra års erfarenhet av förpackningsbranschen. Vi har härigenom fått inblick i hur hundratals företag har löst sina utmaningar kring förpackning och distribution. Vi har samlat på oss både goda och avskräckande exempel.

Vid en förpackningsanalys börjar vi med att granska hela företagets förpackningsmaterial och alla processer kopplade till förpackning. Hur minskas lagerhållning av förpackningsmaterial? Hur kan sortimentet av förpackningsmaterial och leverantörer optimeras? Vi analyserar sedan hur detta samspelar med hela leverenskedjan ut till deras kunders lager. Vilket skydd behöver produkt och gods? Hur kan transporterna utnyttjas maximalt?

Utifrån analysen föreslår vi sedan hur företaget kan optimera sin lösning genom rätt packning och rätt förpackning. Optimeringen handlar om att se hur de enskilda valen påverkar den totala kostnaden för packning och transport.