Båfipac, konstruktion

Konstruktion

Ibland är en helt kundanpassad förpackning den bästa lösningen. Vi har lösningar för alla behov.

Det kan till exempel bero på att formen på produkten inte passar det vanliga standardsortimentet eller att storleken på förpackningen anpassas för att bättre utnyttja volymen i lastbilen.

För att påbörja ny konstruktion måste man först börja med att analysera vilka krav som ställs på förpackningen. Utifrån analysen kan vi tillsammans välja rätt väg. Ett av de många valen är att bestämma wellpappskvalité. En annan aspekt är stötdämpningen. Vid framtagning av konstruktionsförslag försöker vi balansera krav mot kostnader för att uppnå bästa lönsamhet för kunden. För att göra det slutgiltiga valet bland konstruktionsförslagen kan vi även ta fram prototyper. Det säkerställer att förpackningen motsvarar ställda krav och önskemål.

Unika konstruktioner för profilering

En allt viktigare funktion för förpackningar är profilering. En kundunik konstruktion kan bidra till en formgivning som sticker ut. Vi kommer gärna in tidigt i samarbetet för att ta fram en ny förpackning. På så sätt kan vi tillsammans med formgivare bidra med vår kunskap om vilka konsekvenser konstruktionsförslagen får för hela förpacknings- och leveranskedjan. Vi samarbetar gärna med din nuvarande formgivare men kan också förmedla kontakt till byråer som har stor erfarenhet av formgivning av förpackningar.