Båfipac, profilering

Profilering

Att använda förpackningen för profilering blir allt viktigare. Det är allt svårare att bryta igenom mediebruset för att lyfta fram varumärket eller en produkt. Här kan en profilerad förpackning vara ett sätt att tala direkt till kunden.

När en konsument väljer en vara på butikshyllan är det inte sällan förpackningen som först avgör. Studier visar att det sker på bara 300 millisekunder. Så det gäller det att ha en förpackning som attraherar och sticker ut. Även inom B2B blir det allt viktigare att utnyttja förpackningen för att kommunicera de värden företaget står för. Vill man kommunicera kvalité ska det inte fallera vid första intrycket. En snygg, profilerad förpackning kan förtydliga ditt varumärke.

Tryck på förpackning

Tryck på förpackningar finns i många utföranden. Det kan handla om allt från enfärgstryck till exklusiva flerfärgstryck med fotokvalité. Valet av tryckmetod beror såväl på användningsområde, pris och upplaga, som på vilken tryckkvalité som önskas. Vid riktigt små volymer är digitaltryck en bra lösning. Vid större volymer är flexotryck eller offset ofta bättre alternativ.

Flexotryck

Flexotryck stämplar på färgen och kräver tillverkning av kliché. Flexotryck kan användas på de flesta material utan att färgen släpper. För till exempel livsmedelsförpackningar kan detta vara en viktig aspekt. Förr sågs flexotryck som en förhållandevis enkel tryckmetod, men på senare tid har tryckkvalitén börjat närma sig offset.

Offset

Offset ger fortfarande de bästa tryckresultaten. Offset bygger på att en tryckplåt har tryckande och icke-tryckande ytor som skiljs åt genom sina kemiska egenskaper. Det finns möjlighet med prägling och olika lacker som kan ge stora effekter på förpackningen.