Båfipac, wellpappkvalitet

Wellpappkvalitet

Wellpapp är ett material med brett användningsområde. Konstruktionen med vågformigt mellanskikt ger en wellpappkvalitet särskild styrka och stöttålighet i förhållande till dess vikt.

Planskiktet heter liner och vågskiktet fluting.

Wellpapp är miljövänlig

Maskinparken är mycket flexibel och passar både för små och stora serier i wellpapp. Genom vår egenproduktion kan vi snabbt väga fördelar och nackdelar mellan olika konstruktionsförslag och jämföra det med artiklar ur vårt lagersortimentet. Vi kan på så sätt skapa den mest lönsamma förpackningslösningen för just er.

 

 

Kvalitén hos liner och fluting

Eftersom liner och fluting har olika funktion ställs det olika krav på papprets kvalitéer. Ofta vill man ha en styv fluting, medan linern ska vara både stark och ha rätt yta. Produktionen av fluting skiljer sig därför ifrån liner. Vid tillverkning av det som kallas kraftliner, kan man kombinera flera skikt med olika massakvalitéer. För tillverkning av testliner används returfiber. Ibland lägger man ett skikt kraftliner på toppen för att få en bättre yta. White top är en tvåskiktskvalité där ytterskiktet är blekt och tillverkas såväl i white top kraftliner, som white top testliner.

En-, två-, trewell och enkelwell

När man använder ett vågskikt mellan två linerskikt, kallas det för enwell. Två vågskikt och tre linerskikt – tvåwell, och tre vågskikt med fyra linerskikt – trewell. Enkelwell har bara ett linerskikt och kan därför rullas ihop på rulle.

Standardhöjder på flutingen på enwellpapp anges med bokstäver:

  • A: 4,8 mm
  • B: 2,8 mm
  • C: 3,6 mm
  • E: 1,2 mm
  • F: 0,7 mm

Vid tvåwell kan olika höjder kombineras. Första bokstaven anger då skiktet från förpackningens utsida, till exempel tvåwell BC. Trewell är mycket starkt och kan många gånger ersätta trä eller plywood.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har en förfrågan.